Context gericht werken binnen gezinssystemen
Clessidra gaat de hulp aan kinderen aan kinderen, ouders en volwassenen, in vergelijking met andere instellingen, binnen haar praktijk anders aan u aanbieden. Dit anders aanbieden komt voort uit onze mens-en hulpverleningsvisie. Wij zijn overtuigd dat problemen niet uit het niets ontstaan. Het kan niet zo zijn dat er opeens een probleem is, en de periode hieraan voorafgaand er nog geen symptomen van het probleem zichtbaar zijn geweest. Het kan voorkomen dat u het zelf nog niet heeft gemerkt maar dat de personen in uw omgeving een verandering in uw manier van zijn is opgevallen. Wij willen deze personen, die al voordat u het wist merkten dat het niet zo goed met u ging bij de hulp aan u en uw kind betrekken. Daar meer personen bij uw probleem te betrekken krijgen wij meer inzicht in welke context het probleem zich afspeelt. U bent weliswaar als individu geboren maar door het aangaan van interacties bent u al snel een sociaal wezen geworden met een netwerk aan relaties. U of uw kind als individu en als sociaal wezen staan bij ons centraal. In de praktijk betekent dit dat u uw kind of uzelf bij Clessidra voor een persoonlijk probleem kan aanmelden, maar ook als er problemen in de gezins- of familierelaties worden ervaren komt u voor hulp in aanmerking. Zoals u zelf al ervaren hebt staan problemen niet op zichzelf maar worden altijd in de context ervaren. In de benadering van uw probleem zullen wij de context waarin u functioneert erbij betrekken.
 
Hoe gaat dit in zijn werk? Als u uw kind aanmeldt dan worden jullie als ouders bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Bij een intake komt het wel eens ter sprake dat u als ouders ook problemen ervaart. Soms staat uw probleem los van het probleem van uw kind maar heeft het toch invloed op de manier waarop u opvoed. U kunt zichzelf aanmelden bij de volwassen afdeling. In de contextuele systeembenadering wordt uw manier van ouder zijn en uw manier van opvoeden meegenomen in uw individuele behandeling. Ook de wijze waarop u zelf bent opgevoed komt binnen een sessie ter sprake. Het staat u vrij om in een sessie iemand mee te nemen die u kan helpen en ondersteunen het probleem mede op te lossen.