Vergoeding van de behandeling van uw kind wordt geregeld via de gemeente. Om in aanmerking te komen voor vergoeding gelden enkele voorwaarden:
 
-  Voor de start van de hulp dient een verwijzing vanuit de (huis)arts of beschikking vanuit het wijkteam aanwezig zijn
-  In de verwijzing of beschikking moet een vermoeden van een stoornis uit de DSM-5 geformuleerd staan
-  Per kalenderjaar kan er maximaal een behandeltraject vergoed worden  
-  Na de intake moet samen met ouders en jeugdigen (+12 jaar) een realiseerbaar doel worden geformuleerd
 
 
Vergoeding van de behandeling van een volwassene is geregeld via de basiszorgverzekering. Omdat de behandeling wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering valt dit onder uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u informeren welke kosten hier voor u aan verbonden zijn. Om in aanmerking te komen voor vergoeding gelden enkele voorwaarden:
 
-  Voor de start van het behandeltraject dient een verwijzing vanuit de (huis)arts aanwezig te zijn. 
-  In de verwijzing moet een vermoeden van een stoornis uit de DSM-5 geformuleerd staan.
 
Ook wanneer u niet aan deze voorwaarden voldoet kunnen wij hulp verlenen. Hieronder staan voorbeelden van de meest voorkomende situaties genoemd.
 
Wanneer een doel is behaald en het traject afgesloten wordt, komt het voor dat er meer of extra onderzoek gewenst is. In dat geval draagt u daarvoor zelf de kosten. Stel dat u, na een afgerond traject voor uw kind, een intelligentie onderzoek wenselijk acht omdat uw kind op school niet naar verwachting presteert. Dan moet u het intelligentie onderzoek zelf betalen.
 
Het kan ook voorkomen dat een huisarts geen verwijzing wil uitschrijven maar u toch een behandeling wil starten voor uzelf of uw kind. Ook in dit geval zijn de kosten voor de ingeschakelde hulp van Clessidra voor uzelf.
 
Er zijn gevallen te bedenken waarbij het in beginsel onduidelijk is of het om vergoede of onvergoedde zorg betreft. Bijvoorbeeld wanneer uw verwijzend huisarts eerst overleg wil met een betrokken arts. Wij garanderen u dat wij hierover net zolang met u in gesprek blijven tot helder is of u zelf de kosten betaald of de zorgverzekering. Wij willen u namelijk niet achteraf confronteren met onvoorziene kosten. Dit is voor u en de vertrouwensrelatie die wij met u willen opbouwen onplezierig.
 
De tarieven voor onvergoedde zorg zetten wij voor u op een rij:
 
Commercieel tarief voor scholen, bedrijven of instellingen:
€ 90,00 euro per consult van 50 minuten.
 
Particulier tarief voor ouders en/of verzorgers:
€ 70,00  euro per consult van 50 minuten.
€ 35,00 euro per consult van 25 minuten.
 
Naast een particulier tarief hanteert Clessidra tevens een inkomensafhankelijk tarief met een glijdende schaal. Als u bruto niet meer dan modaal verdient kunt u hiervoor in aanmerking komen. Neem hiervoor contact op met de medewerkers van Clessidra. Zij zullen het tarief voor u  berekenen.