Kinderen en jeugd
Vergoeding van de behandeling van uw kind wordt geregeld via de gemeente. Om in aanmerking te komen voor vergoeding gelden enkele voorwaarden:

 • Voor de start van de hulp dient een verwijzing vanuit de (huis)arts of beschikking vanuit het wijkteam aanwezig te zijn.
 • In de verwijzing of beschikking moet een vermoeden van een stoornis uit de DSM-5 geformuleerd staan.
 • Per kalenderjaar kan er maximaal één behandeltraject vergoed worden.
 • Na de intake moet samen met ouders en jeugdigen (+12 jaar) een realiseerbaar doel worden geformuleerd.

 
Volwassenen
Vergoeding van de behandeling van een volwassene is geregeld via de basiszorgverzekering. Omdat de behandeling wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering, valt dit onder uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u informeren welke kosten er voor u aan verbonden zijn. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding gelden enkele voorwaarden:

 • Voor de start van het behandeltraject dient een verwijzing vanuit de (huis)arts aanwezig te zijn.
 • In de verwijzing moet een vermoeden van een stoornis uit de DSM-5 geformuleerd staan.

 
Indien u of uw kind niet aan de voorwaarden voldoet
Ook wanneer u niet aan de voorwaarden voor vergoeding voldoet, kunnen wij hulp verlenen. Onderstaand vindt u voorbeelden van de meest voorkomende situaties:

 • Wanneer een doel is behaald en het traject wordt afgesloten, komt het voor dat er meer of extra onderzoek gewenst is. In dat geval draagt u daarvoor zelf de kosten.
 • Stel dat u, na een afgerond traject voor uw kind, een intelligentieonderzoek wenselijk acht, omdat uw kind op school niet naar verwachting presteert, dan moet u het intelligentieonderzoek zelf betalen.
 • Het kan ook voorkomen dat een huisarts geen verwijzing wil uitschrijven, maar u toch een behandeling wil starten voor uzelf of voor uw kind. Ook in dit geval zijn de kosten voor de ingeschakelde hulp van Clessidra voor uzelf.

 
Er zijn gevallen te bedenken waarbij het in het beginsel onduidelijk is of het vergoede of onvergoede zorg betreft. Bijvoorbeeld wanneer uw verwijzend huisarts eerst overleg wil met een betrokken arts. Wij garanderen u dat wij hierover net zolang met u in gesprek blijven tot helder is of u zelf de kosten betaalt of dat de zorgverzekering de kosten vergoedt. Wij willen u namelijk niet achteraf confronteren met onvoorziene kosten. Dit is voor u en voor de vertrouwensrelatie die wij met u op willen bouwen onplezierig.
 
Tarieven voor onvergoede zorg

 • Commercieel tarief voor scholen, bedrijven of instellingen:

                € 90,00 per consult van 50 minuten.

 • Particulier tarief voor ouders en / of verzorgers:

               € 80,00 per consult van 50 minuten;
               € 40,00 per consult van 25 minuten.
 
Naast een particulier tarief hanteren wij tevens een inkomensafhankelijk tarief met een glijdende schaal. Als u bruto niet meer dan modaal verdient, kunt u hiervoor in aanmerking komen. Neem hiervoor contact met ons op, dan zullen wij het tarief voor u berekenen.