Clessidra – zandloper 
De naam Clessidra is in 2001 ontstaan tijdens een vakantie in Italië. Voor de op te richten praktijk was al wel een model ontwikkeld om te symboliseren hoe psychologisch onderzoek en behandeling in elkaar overvloeien en eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden. In de basisvisie van Clessidra wordt een zandloper gesymboliseerd om het proces van diagnostisch onderzoek en behandeling te verduidelijken. Als je een psychologisch onderzoek start ben je eigenlijk ook al aan het behandelen omdat je tijdens het onderzoek al adviezen geeft over het probleem en hoe er mee om te gaan. Aan de andere kant vindt tijdens de behandeling nog altijd een verfijning van de diagnostiek plaats, omdat de psycholoog tijdens de diagnostische fase niet alles te weten kan komen. Deze visie past mooi in het beeld van een zandloper en hoe deze functioneert. Het zand loopt van boven naar beneden. In beginsel is er veel zand. Het zand staat symbool voor het probleem. Een probleem staat niet op zichzelf en valt uiteen in verschillende probleemgebieden. Veel probleemgebieden betekent veel zand. Om te onderzoeken welke probleemgebied relevant is en welke niet, wordt het zand tijdens een diagnostisch proces gesymboliseerd in het smalle deel van de zandloper. Het zand wordt door een klein openingetje geduwd zodat de kern van het probleem in dit deel zichtbaar wordt. Het zand valt op de bodem van de zandloper. De bodem symboliseert alle de behandelingsmogelijkheden. In de praktijk blijkt vaak voor het oplossen van een probleem een gevarieerd pakket van therapeutische technieken moet worden ingezet.  De duur van het diagnostisch onderzoek en de behandeling wordt gesymboliseerd door de hoeveelheid tijd die nodig is om het zand te laten doorstromen. Ook willen mensen graag een tijdsverloop weten.  Onderzoek en behandeling zijn processen en geen afgebakende gebieden met een eigentijdseenheid.
Tijdens het zoeken naar een passende naam voor de praktijk, ontdekten wij dat het Italiaanse woord voor zandloper “Clessidra” was en zo werd de naam van de praktijk geboren.
 
Context gericht werken binnen gezinssystemen
Clessidra gaat de hulp aan kinderen aan kinderen, ouders en volwassenen, in vergelijking met andere instellingen, binnen haar praktijk anders aan u aanbieden. Dit anders aanbieden komt voort uit onze mens-en hulpverleningsvisie. Wij zijn overtuigd dat problemen niet uit het niets ontstaan. Het kan niet zo zijn dat er opeens een probleem is, en de periode hieraan voorafgaand er nog geen symptomen van het probleem zichtbaar zijn geweest. Het kan voorkomen dat u het zelf nog niet heeft gemerkt maar dat de personen in uw omgeving een verandering in uw manier van zijn is opgevallen. Wij willen deze personen, die al voordat u het wist merkten dat het niet zo goed met u ging bij de hulp aan u en uw kind betrekken. Daar meer personen bij uw probleem te betrekken krijgen wij meer inzicht in welke context het probleem zich afspeelt. U bent weliswaar als individu geboren maar door het aangaan van interacties bent u al snel een sociaal wezen geworden met een netwerk aan relaties. U of uw kind als individu en als sociaal wezen staan bij ons centraal. In de praktijk betekent dit dat u uw kind of uzelf bij Clessidra voor een persoonlijk probleem kan aanmelden, maar ook als er problemen in de gezins- of familierelaties worden ervaren komt u voor hulp in aanmerking. Zoals u zelf al ervaren hebt staan problemen niet op zichzelf maar worden altijd in de context ervaren. In de benadering van uw probleem zullen wij de context waarin u functioneert erbij betrekken.
 
Hoe gaat dit in zijn werk? Als u uw kind aanmeldt dan worden jullie als ouders bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Bij een intake komt het wel eens ter sprake dat u als ouders ook problemen ervaart. Soms staat uw probleem los van het probleem van uw kind maar heeft het toch invloed op de manier waarop u opvoed. U kunt zichzelf aanmelden bij de volwassen afdeling. In de contextuele systeembenadering wordt uw manier van ouder zijn en uw manier van opvoeden meegenomen in uw individuele behandeling. Ook de wijze waarop u zelf bent opgevoed komt binnen een sessie ter sprake. Het staat u vrij om in een sessie iemand mee te nemen die u kan helpen en ondersteunen het probleem mede op te lossen.